(ORNIMIX CLONE (B1+H120

(ORNIMIX CLONE (B1+H120

واکسن زنده تخفیف حدت یافته به صورت لیوفیلیزه

توضیحات

(ORNIMIX CLONE (B1 hitchner+H120

ترکیب واکسن: هر دوز از واکسن لیوفیلیزه حاوی حداقل 107.5-106.0 EID50 ویروس عامل بیماری نیوکاسل سویه BIO52, NDV B1 و 104.8-103.0 EID50 ویروس عامل برونشیت عفونی سویه BIO 53, IBV H 120 می باشد.

گونه هدف: جوجه های گوشتی، مادر و تخمگذار

شکل و نوع واکسن: واکسن زنده تخفیف حدت یافته به صورت لیوفیلیزه

مورد مصرف: واکسن دوگانه جهت جلوگیری از بیماری نیوکاسل و برونشیت عفونی در جوجه ها و طیور بالغ سالم

دز و نحوه مصرف:

روش قطره چشمی یا بینی: واکسن لیوفیلیزه را در حلال استریل (آب مقطر) حل کنید سپس بوسیله قطره چکان استاندارد در چشم و یا بینی هر پرنده چکانده شود. اطمینان حاصل کنید که هر پرنده دز مورد نیاز را دریافت می­کند.

روش اسپری: واکسن را در آب مقطر تمیز، خنک و عاری از هرگونه مواد ضدعفونی کننده حل کنید. میزان آب به سن پرنده و نوع دستگاه بستگی دارد، برای جوجه های یک روزه 1000 دز واکسن در 200-250 سی سی آب مقطر حل شود و در سنین بالاتر 1000 دز واکسن در 1 لیتر آب حل شود و در فاصله ی 30 تا 50 سانتی متری بالای سر پرندگان در روشنایی ملایم اسپری گردد.

روش آشامیدنی: برای واکسیناسیون در جوجه های با سن بالاتر از 4 روز مصرف شود، واکسن را در آب آشامیدنی تمیز، خنک، عاری از هرگونه مواد ضدعفونی کننده حل کنید. میزان آب مصرفی به سن پرنده بستگی دارد.

توصیه ها و احتیاطات لازم:

  • دقت کنید واکسن از شبکه توزیع رسمی تهیه شده باشد.
  • در صورت امکان پرندگان یک گله را بطور همزمان مایه کوبی کنید.
  • واکسن آماده شده را حداکثر ظرف 3 ساعت مصرف نمایید.
  • با هیچ گونه واکسن زنده و یا محصولات ایمونولوژیکی مخلوط نگردد.
  • واکسن باید طبق نظر دامپزشک مصرف شود.
  • چون واکسن حاوی ویروس زنده است ویال های خالی یا باز شده ولی به طور کامل مصرف نشده را در یک محلول ضدعفونی کننده قوی غوطه ور کرده و به روش صحیح معدوم سازی نمایید.
  • پرندگانی که به روش آشامیدنی واکسن را دریافت می­کنند 1 تا 2 ساعت از دسترسی به آب آشامیدنی محروم شوند.

موارد منع مصرف: از واکسیناسیون طیور بیمار خودداری شود.

دروه پرهیز از مصرف: ندارد.

شرایط نگهداری: در دمای 2 تا 8 درجه سانتی گراد و دور از نور حمل و نگهداری شود.

بسته بندی: واکسن در ویال های 1000، 2000  دزی توسط شرکت BIOVETA جمهوری چک تولید و عرضه می شود.

کاتالوگ محصول