TILMICOSOL 250 mg/ml

TILMICOSOL 250 mg/ml

آنتی بیوتیک ماکرولیدی جهت تجویز سیستمیک

توضیحات

TILMICOSOL 250 mg/ml

ترکیب: آنتی بیوتیک ماکرولیدی جهت تجویز سیستمیک

شکل دارویی: محلول تغلیظ شده به رنگ زرد کهربایی جهت رقیق سازی در آب آشامیدنی

ترکیبات:

 • 250mg/ml  تیل مایکوزین (به صورت فسفات) به عنوان ماده فعال
 • پروپیل گالات و دی سدیم ادتات به عنوان ماده جانبی
 • اسید فسفریک به عنوان تنظیم کننده PH و آب مقطر

مکانیسم اثر: تیل مایکوزین یک آنتی بیوتیک نیمه سنتتیک از گروه ماکرولید ها می­باشد که با غلظت بالا وارد باکتری ها شده و با اتصال به زیر واحد 50s  ریبوزوم مانع از سنتز پروتئین و رشد باکتری ها می­شود. این آنتی بیوتیک باکتریواستات بوده اما در غلظت های بالا می­توانداثرات باکتریوسیدی نیز داشته باشد. فعالیت ضدمیکروبی تیل مایکوزول عمدتاٌ بر ضد میکروارگانیسم های گرم مثبت و تعدادی از باکتری های گرم منفی و مایکوپلاسما می­باشد. شواهد علمی نشان می­دهد که ماکرولید ها اثر سینرژیستی بر سیستم ایمنی میزبان داشته و خاصیت فاگوسیتوزی کشنده باکتری ها را بهبود می بخشند. مقاومت بینابینی بین تیل مایکوزین و سایر ماکرولید ها و لینکومایسین مشاهده شده است.

ویژگی های منحصر به فرد:

 • در کمتر از 6 ساعت پس از مصرف در طیور، غلظت دارو در بافت هدف (ریه و کیسه های هوایی) به میزان موثر می­رسد.
 • قابلیت بالای نفوذ دارو به ماکروفاژهای وابسته به PH منجر به تراکم غلظت دارو در بافت التهابی خواهد شد.

گونه هدف:

ماکیان (به استثناء مرغ های تخم گذاری که تخم مرغ آن ها به مصرف انسان می­رسد)، بوقلمون و گوساله

موارد مصرف:

 • مرغ و بوقلمون: جهت درمان و پیشگیری از بیماری های تنفسی مرتبط با مایکوپلاسما گالی سپتیکوم ، مایکوپلاسما سینوویه و عفونت های اورنیتوباکتر (ORT) حساس به ماکرولید ها
 • گوساله: جهت درمان و پیشگیری از بیماری های تنفسی مرتبط با مانهمیا همولیتیکا، پاستورلا مولتی سیدا، مایکوپلاسما بوویس و دیگر ارگانیسم های حساس به تیل مایکوزین
 • عوارض جانبی: در موارد بسیار نادر، مصرف تیل مایکوزول ممکن است منجر به کاهش موقت مصرف آب در دام یا پرنده شود.

دوره پرهیز از مصرف:

 • مرغ: 12 روز قبل از کشتار
 • بوقلمون: 19 روز قبل از کشتار
 • گوساله: 42 روز قبل از کشتار

توصیه ها و موارد احتیاط:

 • این محصول در اسب سانان و نشخوارکنندگان بالغی که شکمبه فعال دارند منع مصرف دارد.
 • در طیور تخم گذار تا 14 روز قبل از تخم گذاری از مصرف دارو باید خودداری شود.
 • همچنین در حیوانات شیرواری که شیر آن ها به مصرف انسان می­رسد تیل مایکوزول منع مصرف دارد.
 • تیل مایکوزول به علت دارا بودن دی سدیم ادتات به هیچ وجه نبایستی به روش تزریقی تجویز گردد.
 • این دارو همانند سایر ماکرولیدها ممکن است در دام های حساس ایجاد آلرژی نماید.

روش مصرف:

مرغ گوشتی و بوقلمون: جهت استفاده در آب آشامیدنی به صورت روزانه مقدار 20-15 میلی گرم به ازاء هر کیلوگرم وزن بدن در بوقلمون برای مدت 3 روز متوالی تجویز شود (معادل 75 میلی گرم تیل مایکوزول به ازاء هر لیتر یا 30 میلی لیتر تیل مایکوزول به ازاء هر 100 لیتر).

گوساله: صرفا جهت افزوده شدن به جایگزین های شیر مقدار 12/5 میلی گرم به ازاء هر کیلوگرم وزن بدن دو بار در روز برای مدت 5-3 روز متوالی تجویز شود (معادل 1 میلی لیتر از محصول به ازاء هر 20 کیلوگرم وزن بدن).

شرایط نگهداری: در جای خشک و خنک (کمتر از 25 درجه سانتی گراد) و دور از نور مستقیم خورشید نگهداری شود.

مدت نگهداری:

 • نیمه عمر قفسه ای تا 2 سال
 • نیمه عمر دارو پس از بازنمودن درب بطری تا 3 ماه
 • نیمه عمر داروی حل شده در آب مصرفی تا 24 ساعت

بسته بندی: بطری های 250ml  و 1000ml

محصول شرکت داروسازی LAVET مجارستان

کاتالوگ محصول