ORNIBUR IBD23

ORNIBUR IBD23

واکسن زنده هموژن گامبورو حاوی سویه OP-23         

جهت ایجاد ایمنی بالاتر و یکنواخت تر

توضیحات

ORNIBUR CLONE_IBD23

ترکیب واکسن: هر دز واکسن حاوی ویروس عامل Infectious Bursal Disease (بیماری گامبورو) سویه  OP-23 با 104.0-105.3 TCID50 می­باشد.

شکل و نوع واکسن: واکسن زنده تخفیف حدت یافته، لیوفیلیزه

موارد مصرف: جهت ایمن سازی فعال علیه بیماری بورس عفونی  (IBDدر جوجه ها و طیور بالغ)

گونه هدف: جوجه گوشتی، مادر و تخم گذار

دز و نحوه مصرف :

  • اولین دز مصرفی در سن 7 تا 15 روزگی در جوجه ها
  • شروع ایمنی 1 تا 2 هفته پس از واکسیناسیون
  • واکسیناسیون مجدد 1 تا 2 هفته بعد از واکسن اولیه
  • طول دوره ایمنی در جوجه های گوشتی تا پایان دوره پرورش و در جوجه های تخم گذار تا پایان دوره تخم گذاری

قابل استفاده به روش قطره چشمی و آشامیدنی می­باشد. صرفنظر از روش مصرف واکسن توصیه می­شود بر اساس آزمایشات سرولوژی در جوجه های یک روزه، زمان دز اول واکسن تعیین شده و سپس ظرف مدت 1 الی 2 هفته مجددا واکسینه شوند.

بهتر است هیچ واکسن زنده دیگری تا 7 روز پس از واکسن ORNIBUR CLONE_IBD23 استفاده نگردد، در غیراینصورت از ایمنی زایی واکسن کاسته خواهد شد به ویژه اگر سایر واکسن های زنده با روشی مشابه تجویز گردند.

توصیه ها و احتیاطات لازم:

  • واکسن از شبکه توزیع رسمی تهیه شده باشد و طبق دستور دامپزشک تجویز گردد.
  • واکسن آماده شده حداکثر ظرف 1 تا 2 ساعت مصرف شود.
  • با هیچ گونه واکسن زنده دیگر مخلوط نگردد و فاصله زمانی مایه کوبی رعایت شود.
  • از تجویز واکسن کمتر از دزاژ (مقدار) پیشنهاد شده پرهیز نمایید.

موارد منع مصرف: از واکسیناسیون طیور بیمار باید خودداری شود. از سایر واکسن های زنده، کمتر از یک هفته استفاده نشود.

عوارض جانبی: ندارد.

دوره پرهیز از مصرف: ندارد.

شرایط نگهداری: 24 ماه، در دمای ٢ تا ٨ درجه سانتی گراد و دور از نور حمل و نگهداری شود.

بسته بندی: واکسنORNIBUR CLONE_IBD23 در ویال های 1000 ،2000، 50٠٠ دزی محصول شرکتBIOVETA  جمهوری چک با برچسب مشخصات عرضه می گردد.