Immunogenicity and efficacy of a bivalent vaccine againstinfectious bronchitis virus (D274+H120)

Immunogenicity and efficacy of a bivalent vaccine againstinfectious bronchitis virus (D274+H120)

دانلود ایمنی زایی و اثربخشی واکسن دوگانه (D274+H120) برونشیت عفونی چکیده:برونشیت عفونی (IB)یک بیماری ویروسی بسیار مسری است و مسئول خسارات اقتصادی قابل توجهی درصنعت طیور در سراسر جهان برای کاهش تلفات مرتبط با IB، ...
هشتمین کنگره بین المللی دامپزشکی طیور

هشتمین کنگره بین المللی دامپزشکی طیور

«هشتمین کنگره بین المللی دامپزشکی طیور» توسط سازمان نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران و انجمن دامپزشکی طیور ایران در روزهای 9 و10 بهمن ماه سال 1401 در تهران ، هتل المپیک  برگزارمی گردد. کنگره‌های سازمان نظام دامپزشکی که ...
نخستین سمپوزیوم ملی و مجازی طب داخلی و جراحی گربه سانان با همراهی 23 استاد برتر کشوری برگزار میشود

نخستین سمپوزیوم ملی و مجازی طب داخلی و جراحی گربه سانان با همراهی 23 استاد برتر کشوری برگزار میشود

نخستین سمپوزیوم ملی و مجازی طب داخلی و جراحی گربه سانان با همراهی 23 استاد برتر کشوری برگزار میشود.در این سمپوزیوم که به مدت 5 روز، از تاریخ 28 مرداد لغایت 1 شهریور ادامه ...