Scalibor Protector Band

Scalibor Protector Band

قلاده حفاظت کننده سگ در برابر کک و کنه و پشه خاکی حاوی دلتامترین

 

توضیحات

Scalibor Protector Band

قلاده محفاظت‌کننده سگ در برابر کک، کنه و پشه خاکی حاوی دلتامترین

 

گروه دارویی: ضدانگل؛ به‌صورت قلادۀ گردنی؛ محتوی مادۀ موثرۀ دلتامترین

گونۀ هدف: سگ

موارد مصرف: این قلاده به‌منظور کنترل آلودگی با کنه (ریپی‌سفالوس سنگوئینوس، ایکسودس ریسینوس) به‌مدت 6 ماه، پیشگیری از آلودگی با کک به‌مدت 4 ماه و اثر ضدتغذیه بر روی پشه‌های بالغ به‌مدت 6 ماه استفاده می‌شود. با انجام یک نوبت درمان، خاصیت دورکنندگی در برابر پشه خاکی (Phlebotomus perniciosus) به‌مدت 12 ماه فراهم می‌شود. به‌دلیل خاصیت دورکنندگی آن می‌توان به‌منظور پیشگیری از لیشمانیوزیس استفاده کرد. اما در صورت نامساعد بودن شرایط محیطی، انتقال لیشمانیا اینفانتوم توسط پشه خاکی را نمی‌توان به‌طور کامل منتفی دانست. این قلاده تا 6 ماه از سگ‌ها در برابر کنه و کک محافظت می‌نماید.

 

فارماکوکینتیک: حشرات و کنه‌ها از طریق تماس در معرض دلتامترین قرار می‌گیرند. مکانیسم أثر آن بر اساس افزایش در نفوذپذیری سدیم غشای عصبی حشره است. این عمل منجر به تحریک بیش از حد و به‌دنبال آن فلجی، لرزش و مرگ انگل می‌شود.

 

نحوۀ مصرف:

  • قلاده Scalibor 48 سانتی‌متری حاوی 76/0 گرم دلتامترین، به‌منظور استفاده در سگ‌های نژاد کوچک و متوسط.
  • قلاده Scalibor 65 سانتی‌متری حاوی 1 گرم دلتامترین، به‌منظور استفاده در سگ‌های نژاد بزرگ.

 

روش استفاده:

طول قلاده را متناسب با جثه و گردن سگ تنظیم نمایید و سگک آن را ببندید. به‌منظور راحتی کار، 5 سانتی‌متر از طول قلاده را نگه داشته و بخش باقی مانده را کوتاه نمایید.

 

اطلاعات بیشتر:

  • از قلادۀ Scalibor می‌توان در سگ‌های آبستن یا شیرده استفاده کرد.
  • یک هفته زمان لازم است تا ماده به حداکثر غلظت موثر خود در پوست برسد؛ بنابراین بهتر است قلادۀScalibor ، یک هفته قبل از مواجهۀ احتمالی سگ با کک‌ها و کنه‌ها مورد استفاده قرار داده شود.

 

موارد منع مصرف:

  • در توله‌سگ‌ها قبل از 7 هفتگی استفاده نشود.
  • در سگ‌های مبتلا به ضایعات پوستی وسیعی استفاده نشود.
  • در سگ‌هایی که سابقۀ حساسیت به ترکیبات پایرتیروییدی دارند استفاده نشود.
  • در گربه‌ها استفاده نشود.

 

 

نگهداری:

در دمای اتاق.

 

بسته‌بندی:

کارتن‌های حاوی یک باند محافظ مجزا، محصول شرکت MSD است.

شرکت ثبت و واردکنندۀ انحصاری: نیکو ژن آریا.