Scalibor Protector Band

Scalibor Protector Band

قلاده حفاظت کننده سگ در برابر کک و کنه و پشه خاکی حاوی دلتامترین

توضیحات

Scalibor Protector Band

قلاده حفاظت کننده سگ در برابر کک و کنه و پشه خاکی حاوی دلتامترین

تا 6 ماه سگ ها را در برابر کنه و کک محافظت می نماید.

دارای فناوری رها سازی منحصر به فرد برای اطمینان از رهاسازی پایدار و اثربخشی مداوم در برابر کک، کنه و پشه های خاکی است. اثربخشی این قلاده بر پایه اثر ضدتغذیه ای، دافعی، حذفی و کشندگی می باشد. مدت زمان کارآیی این قلاده به مدت شش ماه در برابر کنه و چهار ماه در برابر کک است.

ترکیب بندی:

قلاده Scalibor 65 سانتی متر حاوی 1 گرم دلتامترین است

قلادهScalibor  48 سانتی متر حاوی 0.76 گرم دلتامترین است

موارد استفاده

پیشگیری از نیش پشه های خاکی و آلودگی با کنه و کک.

روش استفاده:

طول قلاده را متناسب با جثه و گردن سگ تنظیم نمایید و سگک آن را ببندید. برای راحتی کار 5 سانتی متر از طول قلاده را نگه داشته و الباقی را کوتاه نمایید.

موارد منع مصرف:

در توله سگ های کوچکتر از 7 هفته استفاده نکنید.

اطلاعات بیشتر:

قلاده Scalibor را می توان در سگ های آبستن یا شیرده استفاده کرد. 1-2 هفته زمان لازم است تا حداکثر غلظت ماده موثر در پوست جذب شود. بنابراین قلاده Scalibor باید حداقل 2 هفته قبل از در معرض قرار گرفتن سگ استفاده شود.

نگهداری:

در دمای اتاق.

بسته بندی:

کارتن های حاوی یک باند محافظ مجزا، محصول شرکت MSD می باشد.