BRAVECTO® Spot-On for Cats

BRAVECTO® Spot-On for Cats

محلول Spot on ضد کک و کنه براوکتو (گربه)

توضیحات

BRAVECTO® Spot-On for Cats

گروه دارویی: ضدانگل بصورت محلول بی رنگ تا مایل به زرد محتوی ماده موثره Fluralaner

گونه هدف: گربه

موارد مصرف: جهت کنترل و درمان آلودگی به کک و کنه در گربه ها به مدت 3 ماه

روش مصرف:

در گربه ها با وزن 1/2 تا 2/8 کیلوگرم، تیوب 112/5 میلی گرمی براوکتو و وزن 2/8 تا 6/25 کیلوگرم، تیوب 250 میلی گرمی براوکتو و وزن 6/25 تا 12/5 کیلوگرم، تیوب 500 میلی گرمی استفاده شود.

توصیه روش مصرف:

ابتدا قبل از استفاده ساشه را باز کنید. با چرخاندن یک دور کامل درپوش، تیوب باز شده و آماده برای استفاده می­ شود. برای استفاده آسان، گربه باید ایستاده یا بر روی شکم بخوابد. نوک تیوب را در پشت سر گربه قرار دهید. تیوب را به آرامی فشار دهید و تمام محتویات را مستقیماً روی پوست گربه قراردهید. BRAVECTO® Spot on را در یک نقطه از پوست گربه (گربه های تا وزن 6/25 کیلوگرم ) یا دو نقطه (گربه های با وزن بیش از 6/25 کیلوگرم) در پشت سر و روی کمر گربه استفاده نمایید. محلول را در ناحیه ای استفاده نمایید که قابل لیسیدن توسط گربه نباشد. در صورت لیسیدن و بلع ممکن است عوارض جانبی ایجاد کند. در صورت استفاده همزمان محصول در چند گربه برای جلوگیری از لیسیدن داروی مصرف شده توسط سایر گربه ها تا زمانی که محصول خشک شود جدا از هم نگه دارید.

مکانیسم اثر:

محلول Bravecto® spot-on حاوی Fluralaner، حشره‌کش و کنه‌کش سیستمیک با نیمه عمر 12 روز و ماندگاری 3 ماه در بدن می­باشد. این محلول  بصورت موضعی جذب شده، حداکثر غلظت پلاسما آن 3 تا 21 روز بعد از مصرف به دست می آید. در طول مدت ایمنی زایی این محصول، چرخه زندگی کک قبل از مرحله تخم گذاری شکسته می­شود. همچنین غلظت پلاسمایی موثر و ماندگار محصول در بدن مانع از حضور کک و کنه جدید در طول 3 ماه بعد از مصرف شده و مواردی مانند Flea Allergy Dermatitis را کنترل می­کند.

عوارض جانبی:

به ندرت ایجاد واکنش های پوستی خفیف و گذرا در محل استفاده و مشکلات کوتاه مدت پس از مصرف دارو شامل لرزش، بی ­اشتهایی یا استفراغ و ترشح بیش از حد بزاق ممکن است مشاهده شود.

توصیه ها و احتیاطات لازم:

  • در صورت مشاهده واکنش ازدیاد حساسیت از مصرف خودداری شود. از تماس با چشم حیوان خودداری شود. مستقیما روی ضایعات پوستی استفاده نشود. بلافاصله پس از استفاده محصول، دست ها را کاملاً با آب و صابون بشویید.
  • محصول بسیار قابل اشتعال است. از گرما، جرقه، شعله یا سایر منابع احتراق دور باشد.
  • در بچه گربه های کمتر از 9 هفته یا وزن کمتر از 1/2 گیلوگرم استفاده نشود و همچنین اینتروال (فاصله زمانی تجویز) کمتر از 8 هفته نباشد.
  • در دوران آبستنی و شیردهی استفاده نشود.

عمر قفسه ای: Bravecto® spot-on 112.5 mg برای 24 ماه و :Bravecto® spot-on 250 mg , 500 mg برای 36 ماه و در دمای 30 درجه سانتیگراد یا کمتر در مکان خشک و خنک نگهداری شود.

بسته بندی: هر بسته شامل 1 یا 2 عدد تیوب آلومینیومی با درب پلی پروپیلن می­باشد.

کاتالوگ محصول