BRAVECTO® Spot-On for Dogs

BRAVECTO® Spot-On for Dogs

محلول ضد کک و کنه براوکتو (سگ)

توضیحات

BRAVECTO® Spot-On for Dogs

گروه داروییضدانگل بصورت محلول محتوی ماده موثره   Fluralaner

گونه هدفسگ

موارد مصرف: جهت کنترل آلودگی به کک و کنه در سگ ها

برای کنترل بهینه آلودگی به کنه و کک، فرآورده باید در فواصل 12 هفته تجویز شود.

برای درمان هجوم کنه ها (.Otodectes cynotis; Sarcoptes scabiei; Demodex spp) باید یک دوز از محصول استفاده شود.  نیاز به درمان مجدد و دفعات آن باید مطابق با توصیه دامپزشک باشد.

روش مصرف:

در سگ های با وزن 4/5 -2 کیلوگرم، تیوب 112/5 میلی گرمی براوکتو، وزن 10-4/5 کیلوگرم، تیوب 250 میلی گرمی براوکتو، وزن 10 تا 20کیلوگرم، تیوب 500 میلی گرمی، وزن 20 تا 40 کیلوگرم، تیوب 1000 میلی گرمی و وزن 40 تا 56 کیلوگرم، تیوب 1400 میلی گرمی استفاده شود.

برای سگ های با وزن بیش از 56 کیلوگرم، از ترکیب دوقرص که نزدیک به وزن بدن می باشد، استفاده شود.

توصیه روش مصرف:

ابتدا قبل از استفاده ساشه را باز کنید. با چرخاندن یک دور کامل درپوش، تیوب باز شده و آماده برای استفاده می­باشد.

به هنگام تجویز سگ باید به پشت به صورت افقی ایستاده یا دراز بکشد. نوک پیپت به صورت عمودی روی پوست بین تیغه های شانه سگ قرار گرفته و محتویات مستقیما روی پوست سگ در یک یا چند نقطه (بنا به جثه سگ) در امتداد خط پشتی از شانه تا دم قرار داده شود.

مکانیسم اثر:

محلول Bravecto® spot-on حاوی  Fluralaner، حشره‌کش و کنه‌کش سیستمیک با نیمه عمر 12 روز و ماندگاری 3 ماه در بدن می­باشد. فلورالانر به خوبی در بافت ها توزیع شده و به بالاترین غلظت در چربی و به دنبال آن کبد، ماهیچه و کلیه می رسد.

در طول مدت ایمنی زایی این محصول، چرخه زندگی کک قبل از مرحله تخم گذاری شکسته می­شود. همچنین غلظت پلاسمایی موثر و ماندگار محصول در بدن مانع از حضور کک و کنه جدید در طول 3 ماه بعد از مصرف می گردد.

عوارض جانبی:

موارد معدودی (1/2 درصد از سگ های تحت درمان) واکنش های پوستی خفیف و گذرا مانند اریتم و آلوپسی در محل تزریق ممکن است مشاهده شود.

توصیه ها و احتیاطات لازم:

باید مراقب بود از تماس با چشم حیوان جلوگیری شود. مستقیماً روی ضایعات پوستی استفاده نشود. تا 3 روز پس از درمان، از شستشو و وارد شدن سگ در آب جلوگیری شود.

این محصول دارویی نباید برای توله سگ های کمتر از 8 هفته و/یا سگ های با وزن کمتر از 2 کیلوگرم استفاده شود.

همچنین نباید در فواصل زمانی کمتر از 8 هفته تجویز گردد. مصرف در دوران بارداری و شیردهی منعی ندارد.

عمر قفسه ای:

Bravecto® spot-on 112.5 mg برای 24 ماه و

Bravecto® spot-on 250 mg, 500 mg, 1000 mg, 1400 mg برای 36 ماه

در دمای 30 درجه سانتیگراد یا کمتر در مکان خشک و خنک نگهداری شود.

بسته بندی: هر بسته شامل 1 یا 2 عدد تیوب آلومینیومی با درب پلی پروپیلن می­باشد. هر جعبه کارتن حاوی 1 یا 2 پیپت بوده و محصول MSDمی باشد.