POSATEX Otic Suspention

POSATEX Otic Suspention

محلول سوسپانسیون قطره گوش برای سگ ها

توضیحات

POSATEX Otic Suspention

سوسپانسیون قطره گوش Posatex برای معالجه بیماری اوتیت خارجی سگ ناشی از سویه های مستعد مخمر و باکتری ها استفاده می شود. سوسپانسیون قطره گوش Posatex دارای فعالیت ضد باکتری ، ضد التهابی و ضد قارچ است.

مواد فعال:

اربیفلوکساسین: 8.5 میلی گرم در میلی لیتر

فوروات مومتازون (به عنوان مونوهیدرات): 0.9 میلی گرم در میلی لیتر

پوساکونازول: 0.9 میلی گرم در میلی لیتر

موارد استفاده:

این محلول سوسپانسیون برای درمان اوتیت خارجی در سگ های در معرض سویه های مستعد مخمر (Malassezia pachydermatis) و باکتری ها (استافیلوکوک های کوآگولاز مثبت ، سودوموناس آئروژینوزا و انتروکوکوس فکالیس) تجویز می گردد.

  • القای ایمنی این داروی دامپزشکی در دوران آبستن بودن یا شیردهی ایجاد نشده است. در طول کل یا بخشی از دوران آبستن بودن سگ ها از مصرف خودداری کنید.
  • در دوران شیردهی استفاده از داروی دامپزشکی توصیه نمی شود.
  • مطالعاتی برای تعیین تأثیر اربیفلوکساسین بر باروری در سگ انجام نشده است.
  • در زمان تولیدمثل حیوانات از آن استفاده نکنید.

مقدار مصرف:

برای سگهای با وزن کمتر از 30 پوند. یک بار در روز 4 قطره از محلول را در داخل کانال گوش خالی کنید. برای سگهای با وزن 30 پوند. یا بیشتر ، یک بار در روز 8 قطره در کانال گوش خالی کنید. درمان باید به مدت 7 روز متوالی ادامه یابد.

گونه های هدف:

سگ ها

عمر قفسه ای:

24 ماه

ماندگاری بعد از اولین بار بسته بندی فوری:

8.8 میلی لیتر: 7 روز

17.5 میلی لیتر و 35.1 میلی لیتر: 28 روز

شرایط نگهداری:

دمای بین 2 تا 30 درجه سانتیگراد

قبل از استفاده خوب تکان دهید.

بسته بندی:

8.8 میلی لیتر (7.5 گرم) ، 17.5 میلی لیتر (15 گرم) و 35.1 میلی لیتر (30 گرم)

محصول شرکت MSD