Nobivac® Parvo-C

Nobivac® Parvo-C

واکسن زنده تزریقی حاوی پاروا ویروس تخفیف حدت یافته سگ

توضیحات

Nobivac® Parvo-C

واکسن زنده تزریقی حاوی پاروا ویروس تخفیف حدت یافته سگ

واکسن پاروا حاوی ویروس زنده تخفیف حدت یافته، لیوفیلیزه پاروا ویروس سگ، کشت یافته در بافت سلول است. هر ویال حاوی یک دوز واحد با آماده سازی قبل از استفاده است. که جهت ایمن سازی فعال سگ ها در برابر بیماری پاروا ویروس استفاده می شود. این واکسن سگ ها را در برابر بیماری پاروا ویروس نوع 2 ، نوع a2 و نوع b2 محافظت می نماید.

برنامه واکسیناسیون توصیه شده در توله سگ ها دو بار تزریق Nobivac DHPPi +Nobivac Lepto2 به فاصله زمانی2-4 هفته (یا Nobivac L4  با فاصله زمانی چهار هفته )، با واکسیناسیون نهایی در سن بیش از 10 هفته به عنوان یک دوره اصلی واکسیناسیون، واکسینه می باشد. اما اگر قبل از شروع دوره واکسیناسیون اساسی محافظت در برابر پاروا ویروس لازم باشد، واکسیناسیون اضافی با Nobivac Parvo-C  توصیه می شود.

برای استفاده، لطفا دوز ، موارد منع مصرف و هشدارها در قسمت توضیحات محصول مطالعه گردد. از دارو آگاهانه استفاده کنید.

عناصر فعال

واکسن زنده تخفیف حدت یافته و لیوفیلیزه حاوی پاروا ویروس سگ.

موارد مصرف:

برای ایمن سازی فعال توله سگ ها در برابر عفونت پاروا ویروس.

  • برنامه واکسیناسیون توله سگ ها در سن 10 هفتگی تکمیل می گردد.
  • واکسن Nobivac Parvo-C سگ ها را حداقل به مدت سه سال در برابر بیماری پاروا ویروس محافظت می نماید.
  • شروع مصونیت یک هفته پس از تجویز است.
  • Nobivac Parvo-C را می توان در ماده سگ های آبستن استفاده کرد.

مقدار مصرف:

هر ویال تک دوزی از واکسن را با یک ویال رقیق کننده Nobivac یا Nobivac Lepto I آماده مصرف نموده و به صورت تزریق زیر جلدی تجویز گردد.

هر یک از واکسن های Nobivac در یک برنامه واکسیناسیون کلی بزرگتر قرار می گیرد. سن ، سلامتی (از جمله ایمنی مادری) و شرایط محیطی محلی باید در تدوین برنامه واکسیناسیون حیوانات خانگی در نظر گرفته شود.

بسته بندی:

ویال های شیشه ای شفاف نوع 1 منفرد با درپوش لاستیکی هالوژنوبوتیل ، بسته شده با درپوش آلومینیومی با کد رنگی در کارتن های حاوی 10 یا 50 ویال، محصول شرکت MSD هلند می باشد