نخستین سمپوزیوم ملی و مجازی طب داخلی و جراحی گربه سانان با همراهی 23 استاد برتر کشوری برگزار میشود

نخستین سمپوزیوم ملی و مجازی طب داخلی و جراحی گربه سانان با همراهی 23 استاد برتر کشوری برگزار میشود

نخستین سمپوزیوم ملی و مجازی طب داخلی و جراحی گربه سانان با همراهی 23 استاد برتر کشوری برگزار میشود.

در این سمپوزیوم که به مدت 5 روز، از تاریخ 28 مرداد لغایت 1 شهریور ادامه دارد،

معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران

معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشکده دامپزشکی دانشگاه شیراز

معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشکده دامپزشکی دانشگاه سمنان

معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشکده دامپزشکی دانشگاه زابل

معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهرکرد و

اتحادیه انجمن‌های علمی – دانشجویی دامپزشکی ایران

دربرگزاری آن مشارکت دارند.

شرکت نیکوژن آریا با حمایت مالی از این سمپوزیوم مشارکت و علاقمندی خود را در زمینه های علمی- آموزشی دام کوچک اعلام میدارد.

 

 این رویداد با ۲۰ امتیاز بازآموزی در شاخه‌ ی سمپوزیوم و کنگره برای شرکت کنندگان همراه است.