Prevention of transmission of Babesia canis by Dermacentor reticulatus ticks to dogs treated orally with fluralaner chewable tablets (Bravecto™)

Prevention of transmission of Babesia canis by Dermacentor reticulatus ticks to dogs treated orally with fluralaner chewable tablets (Bravecto™)

پیشگیری از انتقال بابزیا کانیس توسط کنه‌های درماسنتور رتیکولاتوس به سگ‌های تحت درمان خوراکی با قرص‌های جویدنی فلورالانر (Bravecto)

 
چکیده:

بابزیوز سگ‌ها، توسط تک‌یاخته‌های جنس بابزیا از طریق گزش کنۀ ناقل ایجاد می‌شود، و به‌عنوان یک بیماری با اهمیت منتقله از کنه است. علایم بالینی شامل غشاهای مخاطی رنگ‌پریده، تب، بی‌اشتهایی، زردی و بزرگ‌شدگی طحال و کبد است. در سراسر جهان، بابزیوز سگ‌ها یکی از برجسته‌ترین بیماری‌های منتقله از کنه می‌باشد. با توجه به افزایش نگهداری حیوانات خانگی، افزایش مسافرت افراد با حیوانات خانگی خود، و توانایی کنه‌های ناقل در انتشار خود در محل‌های جدید، کنه‌ها و بیماری‌های منتقله از کنه در سراسر جهان در حال گسترش هستند و دیگر محدود به مناطق خاصی نمی‌باشند.

در مطالعۀ حاضر، سگ‌ها یک بار به‌صورت خوراکی با قرص‌های جویدنی براوکتو (Bravecto) تحت درمان قرار گرفتند.

براوکتو، یک انگل‌کش جدید از دستۀ ایزوکسازولین‌ها، اثرات خود را از طریق فعالیت تغذیه‌ای، با مدت اثربخشی بیش از 12 هفته که منجر به کشتن فوری و مداوم کنه و کک‌ها در سگ می‌شود، ایجاد می‌کند.

در این مطالعه، 16 قلاده سگ با نتیجۀ منفی تست PCR و IFAT برای بابزیا کنیس به دو گروه تقسیم شدند. در روز صفر، سگ‌های گروه یک (8=n) یک بار به‌صورت خوراکی با قرص جویدنی براوکتو (Bravecto) طبق میزان توصیه‌‌شده تحت درمان قرار گرفتند و سگ‌های گروه کنترل (8=n) تحت درمان قرار نگرفتند. در روزهای 2، 28، 56، 70 و 84، سگ‌ها با 50 عدد (4±) کنۀ درماسنتور رتیکولاتوس آلوده به بابزیا کنیس آلوده شدند و با گذشت 4 ± 48 ساعت پس از آلودگی (روزهای 4، 30، 58 و 86)، کنه‌های روی بدن شمارش شدند. قبل از هر نوبت، آلودگی کنه‌ها با استفاده PCR، تایید شد. در روز 90، کنه‌ها شمارش و از تمام سگ‌ها جدا شدند.

در این مطالعه مشاهده کردیم که تمام سگ‌های گروه کنترل آلوده به بابزیا کنیس بودند؛ این موضوع با استفاده از روش‌های PCR و IFAT تایید شدند.

هیچ یک از 8 سگ تحت درمان با براوکتو (Bravecto) دچار عفونت با بابزیا کنیس نشدند، و نتیجۀ آزمایش IFAT و PCR در طول مطالعه تا روز 112 منفی بودند. قرص براوکتو (Bravecto) در روزهای شمارش (4، 30، 58 و 90)، در برابر کنه‌ها 100 درصد مؤثر بود و در سگ‌های تحت درمان هیچ کنه‌ای یافت نشد. در طول مدت مطالعۀ 12 هفته‌ای، اثر پیشگیرانۀ 100% در برابر انتقال بابزیا کنیس مشاهده گردید.

همچنین هیچگونه عارضۀ جانبی مرتبط با درمان در هیچ یک از 8 سگ تحت درمان خوراکی با براوکتو در طول دورۀ 12 هفته‌ای پس از درمان مشاهده نشد.

کلمات کلیدی: براوکتو، قرص جویدنی، پیشگیری، بابزیا کنیس، سگ، ضد کک و ضد کنه، بیماری‌های منتقله از کنه