واکسن نوبیواک تریکت تریو

واکسن نوبیواک تریکت تریو

واکسن زنده تزریقی برای گربه، حاوی ویروس پانلوکوپنی تخفیف حدت یافتهMW-1 ، تبخال گربه و کالسی ویروس گربه

توضیحات

واکسن زنده تزریقی برای گربه، حاوی ویروس پانلوکوپنی تخفیف حدت یافتهMW-1 ، تبخال گربه و کالسی ویروس گربه

واکسن زنده برای ایمن سازی فعال گربه ها به منظور کاهش علائم بالینی ناشی از عفونت با کالسی ویروس (FCV) و ویروس تبخال نوع 1 (FHV1) و برای جلوگیری از علائم بالینی ، دفع ویروس و لوکوپنی ناشی از ویروس پانلوکوپنی (FPLV).

هر دوز 1 میلی لیتری واکسن آماده شده حاوی موارد زیر است:

  • کالسیلوس ویروس تخفیف حدت یافته زنده ، سویه F9: ≥ 104.6 PFU؛
  • ویروس تبخال تخفیف حدت یافته زنده تیپ1 ، سویه G2620A: ≥105.2 PFU

ویروس پانلوکوپنی ضعیف شده زنده ، سویه MW-1: 4104.3 CCID50

 ایمن سازی فعال گربه ها به منظور کاهش علائم بالینی ناشی از عفونت مبتلا به کالسیو ویروس  (FCV)  و ویروس تبخال نوع 1 (FHV1) و جلوگیری از علائم بالینی ، دفع ویروس و لوکوپنی ناشی از ویروس پانلوکوپنی (FPLV).

عناصر فعال

واکسن تخفیف حدت یافته زنده لیوفیلیزه و حاوی ویروس تبخال گربه نوع 1 (رینوتراکئیتیت) ، کالسی ویروس گربه و ویروس پانلوکوپنی گربه (MW-1).

موارد استفاده

برای ایمن سازی فعال گربه ها در برابر ویروس پانلوكوپنیا گربه (FPLV) ، ویروس تبخال گربه (FHV) و كلیسی ویروس گربه (FCV). واکسیناسیون علائم بالینی ناشی از عفونت با FHV و FCV را کاهش می دهد. تکثیر FCV را کاهش داده و از دفع FPLV جلوگیری کنید.

مدت مصونیت در مقابل عفونت های FCV ، FHV وFPLV  سه سال است ، که با توجه به مطالعات انجام شده تأیید شده است.

مقدار مصرف

محتویات یک ویال واکسن رقیق و آماده شده باید به صورت زیر جلدی تزریق شود. آماده سازی واکسن بلافاصله قبل از استفاده با افزودن یک ویال از رقیق کننده Nobivac ، صورت می گیرد.

برای شروع واکسیناسیون ، دو دوز با فاصله 3 تا 4 هفته مورد نیاز است. تلقیح اول از سن 8-9 هفته و تلقیح دوم از سن 12 هفته انجام می شود. اگر ضرورتی به واکسیناسیون بیش از موعد باشد ، واکسیناسیون از 6 هفتگی به بعد مناسب است ، اما بهتر است از برنامه واکسیناسیون عادی در 8-9 و 12 هفتگی پیروی شود.

واکسن یادآور

یک دوز واحد. واکسن یادآور بعد از واکسیاسیون اولیه توصیه شده به شرح ذیل است:

FCV ، FHV و FPLV سه بار در سال واکسینه می شوند.

برای گربه هایی که در معرض محیط های پرخطر قرار دارند ، باید سالانه واکسن یادآور استفاده شود.

مقادیر بسته بندی

جعبه های مقوایی حاوی 10 یا 50 ویال یک دوزی. رقیق کننده ممکن است همراه با واکسن یا به طور جداگانه بسته بندی شود. همه اندازه های بسته ممکن است به بازار عرضه نشوند.