تیل میکوزول

تیل میکوزول

توضیحات

تیل میکوزول   TILMICOSOL                                      

تیل مایکوزین یک آنتی بیوتیک نیمه سنتتیک از گروه ماکرولیدها می باشد. این آنتی بیوتیک باکتریواستات بوده اما در غلظت های بالا می تواند اثرات باکتریوسیدی نیز داشته باشد. فعالیت ضد میکروبی تیل میکوزول عمدتا بر ضد میکرو ارگانسیم های گرم مثبت و تعدادی از باکتری های گرم منفی و مایکوپلاسما می باشد. شواهد علمی نشان می دهد که ماکرولیدها اثر سینرژیستی بر سیستم ایمنی میزبان داشته و عملکرد کشندگی فاگوسیتوز بر ضد باکتری ها را تقویت می کنند.

گروه دارویی: آنتی بیوتیک ماکرولیدی جهت تجویز سیستمیک

شکل دارویی: محلول تغلیظ شده به رنگ زرد کهربایی جهت رقیق سازی در آب آشامیدنی

ترکیبات:

250mg/ml تیل مایکوزین (بصورت فسفات) بعنوان ماده فعال

0.2mg/ml پروپیل گالات و 2mg/ml دی سدیم ادتات بعنوان ماده جانبی

گونه هدف: طیور (به استثنای مرغ های تخم گذاری که تخم مرغ آنها به مصرف انسان می رسد)، بوقلمون و گوساله

مورد مصرف: جوجه و بوقلمون : جهت درمان و پیشگیری از بیماری های تنفسی مرتبط با مایکوپلاسما گالی سپتیکوم و مایکوپلاسما سینوویه

گوساله: جهت درمان و پیشگیری از بیماری های تنفسی مرتبط با مانهیمیا همولیتیکا، پاستورلا مولتی سیدا، مایکوپلاسما بوویس و دیگر ارگانیسم های حساس به تیل مایکوزین

دوز مصرفی و روش تجویز: جهت استفاده در آب آشامیدنی بصورت روزانه مقدار 20-15 میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن در جوجه ها و مقدار 27-10 میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن در بوقلمون برای مدت سه روز متوالی تجویز شود (معادل 75 میلی گرم تیل مایکوزین به ازای هر لیتر یا30 میلی لیتر تیل میکوزول به ازای هر 100 لیتر)

گوساله، صرفا جهت افزوده شدن به جایگزین های شیر مقدار 12.5 میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن دوبار در روز برای مدت 5-3 روز متوالی تجویز شود (معادل 1 میلی لیتر از محصول به ازای هر 20کیلوگرم وزن بدن)

دوره پرهیز از مصرف:

 جوجه : 12 روز

 بوقلمون: 19 روز

 گوساله: 42 روز

موارد منع مصرف:

این محصول در اسب سانان و نشخوارکنندگان بالغی که شکمبه فعال دارند منع مصرف دارد.

در طیور تخمگذار تا 14 روز قبل از تخمگذاری از مصرف دارو بایستی خودداری شود.

همچنین در حیوانات شیرواری که شیر آنها به مصرف انسان می رسد تیل میکوزول منع مصرف دارد.

تیل میکوزول به علت دارا بودن دی سدیم ادتات به هیچ وجه نبایستی به روش تزریقی تجویز گردد.

عوارض جانبی: در موارد بسیار نادر، مصرف تیل میکوزول ممکن است منجر به کاهش موقت مصرف آب در دام یا پرنده شود.

بسته بندی: قوطی های 250 گرمی – محصول شرکت داروسازی LAVET مجارستان