پوساتکس

پوساتکس

محلول سوسپانسیون قطره گوش برای سگ ها

توضیحات

پوساتکس

سوسپانسیون قطره گوش Posatex برای معالجه بیماری اوتیت خارجی سگ ناشی از سویه های مستعد مخمر و باکتری ها استفاده
می شود. سوسپانسیون قطره گوش Posatex دارای فعالیت ضد باکتری ، ضد التهابی و ضد قارچ است.

مواد فعال:

 اربیفلوکساسین: 8.5 میلی گرم در میلی لیتر

 فوروات مومتازون (به عنوان مونوهیدرات): 0.9 میلی گرم در میلی لیتر

 پوساکونازول: 0.9 میلی گرم در میلی لیتر

موارد استفاده

این محلول سوسپانسیون برای درمان اوتیتان خارجی در سگ های در معرض سویه های مستعد مخمر (Malassezia pachydermatis) و باکتری ها (استافیلوکوک های کوآگولاز مثبت ، سودوموناس آئروژینوزا و انتروکوکوس فکالیس) تجویز می گردد.

  • القای ایمنی این داروی دامپزشکی در دوران آبستن بودن یا شیردهی ایجاد نشده است. در طول کل یا بخشی از دوران آبستن بودن سگ ها از مصرف خودداری کنید.
  • در دوران شیردهی استفاده از داروی دامپزشکی توصیه نمی شود.
  • مطالعاتی برای تعیین تأثیر اربیفلوکساسین بر باروری در سگ انجام نشده است.
  • در زمان تولیدمثل حیوانات از آن استفاده نکنید.

 

مقدار مصرف

برای سگهای با وزن کمتر از 30 پوند. یک بار در روز 4 قطره از محلول را در داخل کانال گوش خالی کنید. برای سگهای با وزن 30 پوند. یا بیشتر ، یک بار در روز 8 قطره در کانال گوش خالی کنید. درمان باید به مدت 7 روز متوالی ادامه یابد.

گونه های هدف

سگ ها

عمر قفسه ای

24 ماه

ماندگاری بعد از اولین بار بسته بندی فوری:

 8.8 میلی لیتر: 7 ​​روز

 17.5 میلی لیتر و 35.1 میلی لیتر: 28 روز

شرایط نگهداری

دمای بین 2 تا 30 درجه سانتیگراد

قبل از استفاده خوب تکان دهید.

 

اندازه بسته

8.8 میلی لیتر (7.5 گرم) ، 17.5 میلی لیتر (15 گرم) و 35.1 میلی لیتر (30 گرم)