واکسن اورنی بور اینترمیدیت

واکسن اورنی بور اینترمیدیت

SKU nik-2003 دسته ها ,

توضیحات

واکسن اورنی بور اینترمیدیت   ORNIBUR INTERMEDIATE

هر دوز از واکسن لیوفیلیزه حاوی 105.3-104.0 EID50 ویروس عامل بیماری بورس عفونی پرندگان سویه اینترمدیت می باشد.

گونه هدف: طیور

مورد مصرف: واکسن جهت جلوگیری از بروز بیماری بورس عفونی پرندگان (گامبورو)

روش تجویز: واکسن به دو روش قطره چشمی و تجویز با آب آشامیدنی قابل مصرف می باشد.

موارد منع مصرف: از واکسیناسیون طیور بیمار بایستی خودداری شود.

دوره پرهیز از مصرف: ندارد

عمر قفسه ای: 24 ماه

تولید و بسته بندی: واکسن اورنی بور اینترمیدیت در ویال های 1000 و 2500 دوزی توسط شرکت BIOVETA جمهوری چک تولید و عرضه می شود.