واکسن نوبیواک L4

واکسن نوبیواک L4

سوسپانسیون تزریقی برای سگ ها، یک واکسن غیرفعال حاوی سوسپانسیون مایع 

توضیحات

نوبیواک L4

سوسپانسیون تزریقی برای سگ ها، یک واکسن غیرفعال حاوی سوسپانسیون مایع
(سویه Ca-12-000) Leptospira interrogans serogroup Canicola serovar Portland-vere
L. interrogans serogroup Icterohaemorrhagiae serovar Copenhageni
L. interrogans serogroup Australis serovar Bratislava

  1. kirschneriserogroup Grippotyphosa serovar Dadas می باشد. عامل ایجاد بیماری لپتوسپیروز سگ، دفع باکتریها از طریق ادرار حیوانات آلوده است. انواع سرووارهای مختلفی وجود دارد که ممکن است منشاء این بیماری باشند.

شکل ظاهری

سوسپانسیون بی رنگ تزریقی

عناصر فعال

هر دوز 1 میلی لیتر حاوی موارد زیر است:

سویه های لپتوسپیرا غیر فعال:

  • L. interrogans serogroup Canicola serovar Portland-vere (سویه Ca-12-000) 3550-7100 U *
  • L. interrogans serogroup Icterohaemorrhagiae serovar Copenhageni (سویه Ic-02-001) 290-1000 U *
  • سرووگرام L. interrogans ser Australar seratar براتیسلاوا (سویه As-05-073) 500-1700 U *
  • L. kirschneri serogroup Grippotyphosa serovar Dadas (سویه Gr-01-005) 650-1300 U *

گونه های هدف

سگ

موارد استفاده

برای القاء ایمنی فعال در سگ ها در برابر:

  • L. interrogans serogroup Canicola serovar Canicola برای کاهش عفونت و دفع ادراری
  • L. interrogans serogroup Icterohaemorrhagiae serovar Copenhageni برای کاهش عفونت و دفع ادراری
  • L. interrogans سرووگرام استرالیایی serovar براتیسلاوا برای کاهش عفونت
  • L. kirschneri serogroup Grippotyphosa serovar Bananal / Lianguang به منظور کاهش عفونت و دفع ادراری

شروع ایمنی: 3 هفته

مدت زمان مصونیت: 1 سال

بسته بندی

بسته بندی پلاستیکی از جنس APET حاوی 10 یا 50 ویال تک دوزی