واکسن نوبیواک پاروو سی

واکسن نوبیواک پاروو سی

نوبیواک پاروو سی واکسن زنده تزریقی حاوی پاروو ویروس تخفیف حدت یافته سگ

توضیحات

نوبیواک پاروو سی واکسن زنده تزریقی حاوی پاروو ویروس تخفیف حدت یافته سگ

واکسن پاروو حاوی ویروس زنده ،تخفیف حدت یافته، لیوفیلیزه پاروو ویروس سگ، کشت یافته در بافت سلول است. هر ویال حاوی یک دوز واحد با آماده سازی قبل از استفاده است. که جهت ایمن سازی فعال سگ ها در برابر بیماری پاروو ویروس استفاده می شود. این واکسن سگ ها را در برابر بیماری پاروو ویروس نوع 2 ، نوع a2 و نوع b2 محافظت می نماید.

برنامه واکسیناسیون توصیه شده در توله سگ ها دو بار تزریق Nobivac DHPPi +Nobivac Lepto 2 به فاصله زمانی2-4 هفته (یا Nobivac L4  با فاصله زمانی چهار هفته )، با واکسیناسیون نهایی در سن بیش از 10 هفته به عنوان یک دوره اصلی واکسیناسیون، واکسینه می باشد. اما اگر قبل از شروع دوره واکسیناسیون اساسی محافظت در برابر پاروو ویروس لازم باشد، واکسیناسیون اضافی با Nobivac Parvo-C  توصیه می شود.

برای استفاده، لطفا دوز ، موارد منع مصرف و هشدارها در قسمت توضیحات محصول مطالعه گردد. از داروها آگاهانه استفاده کنید.

عناصر فعال

واکسن زنده تخفیف حدت یافته و لیوفیلیزه حاوی پاروو ویروس سگ.

موارد استفاده

برای ایمن سازی فعال توله سگ ها در برابر عفونت پارو ویروس.

  • برنامه واکسیناسیون توله سگ ها در سن 10 هفتگی تکمیل می گردد.
  • واکسن Nobivac Parvo-C سگ ها را حداقل به مدت سه سال در برابر بیماری پاروو ویروس محافظت
    می نماید.
  • شروع مصونیت یک هفته پس از تجویز است.
  • Nobivac Parvo-C را می توان در ماده سگ های آبستن استفاده کرد.

مقدار مصرف

هر ویال تک دوزی از واکسن را با یک ویال رقیق کننده Nobivac یا Nobivac Lepto I آماده مصرف نمایید و به صورت تزریق زیر جلدی تجویز گردد.

هر یک از واکسن های Nobivac در یک برنامه واکسیناسیون کلی بزرگتر قرار می گیرد. سن ، سلامتی (از جمله ایمنی مادری) و شرایط محیطی محلی باید در تدوین برنامه واکسیناسیون حیوانات خانگی در نظر گرفته شود.

مقادیر بسته بندی

ویال های شیشه ای شفاف نوع I منفرد با درپوش لاستیکی هالوژنوبوتیل ، بسته شده با درپوش آلومینیومی با کد رنگی در کارتن های حاوی 10 یا 50 ویال.