واکسن نوبیواک KC

واکسن نوبیواک KC

سوسپانسیون تزریقی برای سگ ها، یک واکسن غیرفعال حاوی سوسپانسیون مایع 

توضیحات

نوبیواک KC

واکسن زنده تخفیف حدت یافته برای ایمنی در مقابل ویروس پاراآنفولانزا و ب برونشایسپتیکا با تجویز قطره بینی

واکسن زنده در برابر تراکئوبرونشیت عفونی سگ ها با منشاء ب – برونشایسپتیکا و ویروس پاراآنفولانزا می باشد. این محصول فقط با نسخه دامپزشک مشاورتان مصرف گردد.

تراکئوبرونشیت عفونی یک بیماری بسیار مسری، چندین عامل ایجاد کننده در دستگاه تنفسی سگ است  و بوردللا برونشایسپتیکا و پاراآنفولانزا سگ شایع ترین عوامل باکتریایی و ویروسی مسبب این بیماری هستند. عوامل محیطی مانند استرس ، تهویه نامطلوب و آب و هوا نیز ممکن است نقش داشته باشد.

حجم یک دوز واکسنNobivac KC کم (و حدود0.4 میلی لیتر) ، آسان برای استفاده ، بصورت قطره چکان داخل بینی است و در برابر هر دو عامل اصلی ایجاد کننده تراکئوبرونشیت عفونی عمل می کند و ظرف 72 ساعت ایمنی ایجاد می گردد و اثربخشی آن حداقل 12 ماه به طول می انجامد. این واکسن هم در توله سگ های با سن 3 هفته و هم در ماده سگ های آبستن قابل تجویز است. برای استفاده ، لطفا دوز ، موارد منع مصرف و هشدارها را مطالعه فرمایید. از داروها با مسئولیت پذیری استفاده کنید.

واکسن زنده برای سگ ها حاوی ویروس ضعیف شده بوردللا برونشایسپتیکا و پاراآنفولانزا سگ برای تجویز داخل بینی می باشد.

عناصر فعال

واکسن لیوفیلیزه زنده و تخفیف حدت یافته حاوی ویروس بوردللا برونشایسپتیکا و پاراآنفولانزا سگ است.

موارد استفاده

برای ایجاد ایمنی فعال سگها در برابر ویروس ب – برونشایسپتیکا و ویروس پاراآنفولانزا ، به منظور پیشگیری از سرفه در سگ ها می باشد.

ایمنی در 72 ساعت بعد از واکسیناسیون در مقابل ب – برونشایسپتیکا و 3 هفته بعد از واکسیناسیون در مقابل پاراآنفولانزای سگ حاصل می شود.

  • آزمایشات نشان دادند که استفاده از واکسن Nobivac KC سگ ها را حداقل به مدت 12 ماه در برابر سرفه های ناشی از ب – برونشایسپتیکا و ویروس پاراآنفولانزا محافظت می کنند.

این واکسن را می توان در ماده سگ های آبستن استفاده کرد.

همچنین برای استفاده در توله سگ ها از 2 هفتگی بی خطر است.

مقدار مصرف

هر ویال حاوی یک دوز واکسن را با یک ویال (0.4 میلی لیتر) رقیق کننده Nobivac KC ترکیب کنید. کل محلول آماده شده را فقط در یک سوراخ بینی بچکانید.

مقادیر بسته بندی

کارتن های 5 یا 25 ویال تک دوز به همراه رقیق کننده. همه اندازه های بسته ممکن است به بازار عرضه نشوند.