لینکوسول

لینکوسول

SKU nik-1014 دسته ها ,

توضیحات

لینکوسول LINCO-SOL

لینکومایسین  40 میلی گرم/گرم

گروه دارویی: آنتی بیوتیک

نام ژنریک: لینکومایسین 40 میلی گرم/گرم

شکل دارویی: پودر محلول در آب

مکانیسم اثر: لینکومایسین یک آنتی بیوتیک لینکوزامیدی و باکتریواستاتیک بوده که با اتصال به تحت واحد 50s ریبوزومی از سنتز پروتئین های باکتری جلوگیری می کند و با مکانیسم فوق بر روی باکتری های گرم مثبت مانند استافیلوکوک، کلستریدیوم و همچنین مایکوپلاسما موثر می باشد.

گونه هدف: طیور

موارد مصرف: درمان عفونت های با منشا مایکوپلاسما و دیگر باکتری های حساس به لینکومایسین در جوجه ها مانند پنومونیای مایکوپلاسمایی در جوجه ها و درمان آنتریت نکروتیک

مقدارو روش مصرف: جهت درمان آنتریت نکروتیک 5 میلی گرم لینکومایسین به ازاء هر کیلوگرم وزن بدن یا معادل 5/12 میلی گرم از محلول برای هر کیلوگرم از وزن بدن ) معادل 34 میلی گرم از محصول در هر لیتر آب با تداوم حداکثر 7 روز تجویز می گردد.

توجه: مدت و مقدار مصرف بر اساس شدت بیماری متغیر بوده و باید با تجویز کلینیسین تعیین گردد.

موارد منع مصرف: تجویز لینکومایسین 40 میلی گرم/گرم در طیور مادر، تخمگزار منع شده است.

تداخلات دارویی: تجویز همزمان لینکومایسین با ماکرولیدها مانند تایلوزین و اریترومایسین موجب تداخل دارویی می گردد.

عمر قفسه ای: 2 سال

موارد احتیاط: پس از باز شدن بسته بندی حداکثر ظرف مدت 3 ماه مصرف گردد.

داروی حل شده در آب را حداکثر ظرف مدت 24 ساعت مصرف نمائید.

شرایط نگهداری: در جای خشک، (در دمای 30-15 درجه سانتیگراد) و دور از نور نگهداری شود.

بسته بندی: قوطی های 150 گرمی، 1.5کیلوگرمی، 5کیلوگرمی با درب پلی پروپیلن.