کم خونی عفونی جوجه ها CAV P4

کم خونی عفونی جوجه ها CAV P4

اولین واکسن تخفیف حدت یافته علیه کم خونی عفونی جوجه ها

SKU nik-2010 دسته ها ,

توضیحات

کم خونی عفونی جوجه ها CAV P4

حفاظت کامل در برابر بیماری کم خونی عفونی جوجه ها با واکسن تزریقی  CAV P4 اینتروت

 

اولین واکسن تخفیف حدت یافته علیه کم خونی عفونی جوجه ها

علائم:

بیماری تحت کلینیکی:

§         بطور معمول رخ میدهد.

§         پرندگان از 3-2 هفتگی به بعد حساس می باشند.

§         ضررهای اقتصادی شدید.

– %13 سوددهی کمتر

– 2.5 % وزن کمتر

– %2 افزایش ضریب تبدیل غذایی 

بیماری کلینیکی:

§         بطور نسبی کمتر رخ می دهد.

§         پرندگان تا 3-2 هفتگی حساس می باشند.

§         تلفات 20-10 درصد

§         کندی رشد

§         کم خونی

 اهداف واکسیناسیون:

ایجاد سطحی آنتی بادی بالا در گله های مادر به منظور:

§         پیشگیری از انتقال عمودی به جوجه های تولیدی

§         ایجاد تیتر آنتی بادی مادری بالا برای محافظت در برابر بیماری کلینیکی و تحت کلینیکی

در بیماری کم خونی عفونی محافظت کامل گله های مادر ضروری می باشد.

مشاهدات فارمی:

§         گله های گوشتی از مادرهای کاملاً ایمن شده و ایمن نشده تحت نظر قرار گرفتند.

§         گله های مادر کاملاً ایمن نشده درگیر آلودگی فارمی شده بودند.

§         1.1% جوجه های تولیدی از گله های مادر کاملا ایمن نشده در معرض ابتلا به فرم کلینیکی از راه عمودی می باشند (از 7% مرغ های مادر غیر ایمن)

§         90% نمونه های سرمی مثبت در جوجه های گوشتی آلوده در 46 روزگی نماینگر انتشار افقی بیماری هستند.

  

برنامه واکسیناسیون:

واکسیناسیون از 8 هفتگی تا 4 هفته قبل از شروع تخمگذاری قابل انجام است. واکسن نوبیلیس cav p4 یک واکسن زنده تخفیف حدت یافته (Freeze-dried) برای کم خونی عفونی جوجه ها می باشد و هر دز حاوی حداقل  3Log TCID50  از سویه 26 پی 4 می باشد.

موارد کاربرد:

این واکسن برای ایمنی فعال جوجه های سالم در برابر کم خونی عفونی جوجه ها می باشد.

روش واکسیناسیون:

این واکسن باید به روش تزریق عضلانی یا زیر پوستی و یا روش تلقیح بالی انجام گردد. قبل از واکسیناسیون این واکسن باید با حلال مخصوص اینتروت به نام دیلاویا رقیق گردد. دز واکسن 0.2 میلی لیتر می باشد. در روش تلقیح بال واکسن باید با حلال اینتروت یونی سلو آماده شود.

بسته بندی:

cav p4 در ویال های 1000 دزی موجود می باشد.

نکات مهم:

§         پس از حل کردن واکسن، باید در عرض 4 ساعت مصرف شود.

§         در دمای 8-2 درجه ساتیگراد نگهداری نمایید.

§         هر ویال 1000 دزی در یک ویال 200 میلی لیتری حلال (DILAVIA) حل شود، سپس 0.2 میلی لیتر از این محلول به هر پرنده تزریق نمایید.